Τεχνολογίες που υποστηρίζονται

Τεχνολογίες υποβοήθησης με χρήση ρομποτικών βοηθών

Τεχνολογίες υποβοήθησης με χρήση ρομποτικών βοηθών

Το TurtleBot ένα χαμηλού κόστους προσωπικό ρομπότ το οποίο συνοδεύεται από περιβάλλον ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα.
Χρησιμοποιώντας το TurtleBot, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα robot το οποίο μπορεί να κινείται στο σπίτι, να «βλέπει» σε 3D και να εκτελεί εφαρμογές.

 • Robotnik TurtleBot2 Platform
 • Robot Operating System (ROS)
Ενσύρματα συστήματα διαχείρισης οικιών/κτιρίων Συστήματα

Ενσύρματα συστήματα διαχείρισης οικιών/κτιρίων Συστήματα

 • Η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης είναι σχεδιασμένη με βάση το διεθνές πρότυπο KNX για τον αυτοματισμό οικιών/κτιρίων. Η συγκεκριμένη υποδομή χρησιμοποιείται τόσο για ερευνητικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς
  • Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει εγκατασταθεί, λειτουργεί και είναι «επιδείξιμη».
  • Στόχος της συγκεκριμένης υποδομής είναι να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση μηχανικών εγκαταστάσεων και επαγγελματιών σε τεχνολογίες αιχμής και στις πρόσφατες εξελίξεις του προτύπου KNX.
 • Zennio Touch-MyDesign - KNX Capacitive Touch Switch
  • Ως μέρος της υποδομής KΝΧ που έχει αναπτυχθεί, η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης περιλαμβάνει προγραμματιζόμενες συσκευές, όπως το Touch-MyDesign Plus της εταιρίας Zennio, οι οποίες κάνουν εύκολη τη χρήση των παρεχομένων αυτοματισμών από τους τελικούς χρήστες και την προσαρμογή τους στις ανάγκες τους.
Τεχνολογίες Ασυρμάτων Δικτύων

Τεχνολογίες Ασυρμάτων Δικτύων

 • IEEE 802.15.4/ZigBee
 • IEEE 802.15.1/Bluetooth
 • Bluetooth Low Energy
 • Z-Wave
Message Passing Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Message Passing Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

 • AMQP
 • STOMP
 • MQTT
 • MQTT-SN
Προηγμένες τεχνολογίες καταγραφή και αναπαραγωγής ήχων

Προηγμένες τεχνολογίες καταγραφή και αναπαραγωγής ήχων

 • ACOUSTICMAGIC Voice Tracker™ II
  • Συστοιχία μικροφώνων που μπορούν να εντοπίσουν τον ομιλητή σε οποιοδήποτε μέρος ενός δωματίου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης.
 • Sonos PLAY:1
  • Το PLAY:1 είναι η πλέον πρόσφατη και συμπαγής λύση της Sonos για ασύρματα ηχεία.
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε ελεγκτή της Sonos για ακρόαση και έλεγχο της μουσικής σε ολόκληρο το σπίτι.

  Ετικέτες: Τεχνολογίες