Δρ. Νικόλαος Βώρος
Νικόλαος Βώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου
Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος
Χρήστος Αντωνόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Ερευνητής
Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας
Γεώργιος Κεραμίδας
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ερευνητής
Βασίλειος Τσακανίκας, MSc
Βασίλειος Τσακανίκας
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ερευνητής
Χρήστος Παναγιώτου, MSc
Χρήστος Παναγιώτου
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ερευνητής
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, MSc
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Εργαστηριακός Συνεργάτης
Ερευνητής
Βίκυ Μαράτου, MSc
Βίκυ Μαράτου
Ερευνήτρια
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, MSc
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Ερευνητής
Αλέξανδρος Σπουρνιάς, MSc
Αλέξανδρος Σπουρνιάς
Ερευνητής
Δημήτρης Κατσιαδράμης
Δημήτρης Κατσιαδράμης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Θεόδωρος - Βασίλειος Σκανδάμης
Θεόδωρος - Βασίλειος Σκανδάμης
Προπτυχιακός Φοιτητής

Ποιοι είμαστε

Η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης (AAL House - Ambient Assisted Living House) είναι ένα τεχνολογικό εργαστήριο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αυτόνομης διαβίωσης και έξυπνης κατοικίας. Το εργαστήριο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου RADIO, που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υποστηρίζεται μέσω χορηγιών από σημαντικές Ευρωπαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τεχνολογικές περιοχές.

Η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών   του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών   του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  .

Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη οικία 60 m2, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην ΠάτραΣτην Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν για το κοινό τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα αυτόνομης διαβίωσης και έξυπνης κατοικίας.

Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από καθηγητές, ερευνητές, μηχανικούς και φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  . Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα αφορούν στις τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με τα Έξυπνα Σπίτια και τις τεχνολογίες Αυτόνομης Διαβίωσης.

Δρ. Νικόλαος Βώρος

Δρ. Νικόλαος Βώρος

Δρ. Νικόλαος Βώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Μεθοδολογίες Σχεδιασμού ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υλικού-λογισμικού. Ενσωματωμένα συστήματα για Ιατρικές Εφαρμογές. Τεχνικές συνεξοιμοίωσης για πολύπλοκα τηλεπικοινωνιακά συστήματα υλικού – λογισμικού. Τυπικές γλώσσες σχεδίασης συστημάτων υλικού/λογισμικού.
+302631058485

Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος

Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος

Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας ασυρμάτων δικτύων επιπέδου MAC και Routing. Ασύρματα τοπικά δίκτυα. Ad-Hoc ασύρματα δίκτυα (ΜΑΝΕΤs). Δίκτυα αισθητήρων (WSNs). Ασύρματες τεχνολογίες ευρείας ζώνης (WiMAX. LTE). Cross-layer τεχνικές. Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων. Εξομοίωση ασύρματων δικτύων επικοινωνίας.

Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας

Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας

Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας

Επιστημονικός Συνεργάτης
Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Διαχείριση Μνημών (caches) για μείωση της κατανάλωση ισχύος. Αρχιτεκτονική Πολυ-Επεξεργαστικών Συστημάτων (CMPs) και Συστημάτων Κοινής-Μνήμης (Shared Memory Architectures). Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων και Συστημάτων Παροχής Ασφαλών Υπηρεσιών. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Επεξεργασίας Γραφικών (GPUs). Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Επεξεργαστικών Συστημάτων.

Βασίλειος Τσακανίκας, MSc

Βασίλειος Τσακανίκας, MSc

Βασίλειος Τσακανίκας, MSc

Εργαστηριακός Συνεργάτης
Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ανάλυση και επεξεργασία εικόνας και βίντεο, Ανγνώριση προτὐπων, Επεξεργασία ιατρικής εικόνας, Κατηγοριοποίηση εικόνας, Μηχανική μάθηση

Χρήστος Παναγιώτου, MSc

Χρήστος Παναγιώτου, MSc

Χρήστος Παναγιώτου, MSc

Εργαστηριακός Συνεργάτης
Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Eνσωματωμένα συστήματα, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs), τεχνικές βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών συλλογής δεδομένων σε WSNs, τεχνικές διαμόρφωσης WSNs κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, MSc

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, MSc

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, MSc

Εργαστηριακός Συνεργάτης
Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Μικροελεγκτές, σχεδιασμός υλικού, ΚΝΧ, αυτοματισμός κτιρίων, έξυπνα σπίτια/κτίρια

Βίκυ Μαράτου, MSc

Βίκυ Μαράτου, MSc

Βίκυ Μαράτου, MSc

Ερευνήτρια
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών 3D εικονικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικές προσομοιώσεις και τεχνολογίες ανάπτυξης παιχνιδιών

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, MSc

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, MSc

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, MSc

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Κατανεμημένα Συστήματα, Ενσωματωμένα πολυεπεξεργαστικά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Αλέξανδρος Σπουρνιάς, MSc

Αλέξανδρος Σπουρνιάς, MSc

Αλέξανδρος Σπουρνιάς, MSc

Ερευνητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ενσωματωμένα συστήματα για ιατρικές εφαρμογές, Δίκτυα αισθητήρων. Προγραμματισμός ρομποτικών εφαρμογών, Κατηγοριοποίηση εικόνας, Μηχανική μάθηση

Δημήτρης Κατσιαδράμης

Δημήτρης Κατσιαδράμης

Δημήτρης Κατσιαδράμης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ενσωματωμένα συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων

Θεόδωρος - Βασίλειος Σκανδάμης

Θεόδωρος - Βασίλειος Σκανδάμης

Θεόδωρος - Βασίλειος Σκανδάμης

Προπτυχιακός Φοιτητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ενσωματωμένα συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων, Προγραμματισμός ρομποτικών εφαρμογών

Ετικέτες: η ομάδα μας