Τι κάνουμε

Ο βασικός στόχος της Πρότυπης Οικίας Αυτόνομης Διαβίωσης είναι να λειτουργήσει ως

ως εκπαιδευτικό εργαστήριο

Η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την εκπαίδευση επαγγελματιών σε τεχνολογίες αυτοματισμών κτιρίων όπως το ΚΝΧ.

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών  , είναι επιστημονικός εταίρος του KNX   και τα μέλη του είναι εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες που αφορούν στο KNX.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ως χώρος επίδειξης

Ειδικά για τους μαθητές, εκτός από τις επισκέψεις στο φυσικό χώρο της Πρότυπης Οικίας Αυτόνομης Διαβίωση, υπάρχει η δυνατότητα online σύνδεσης μέσω του συστήματος CISCO WexEx.

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζεται επίσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο   μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής, να συνδεθούν στην οικία και να εξερευνήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητές της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ετικέτες: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών, η ομάδα μας