Πως το κάνουμε

Από τεχνολογικής άποψης, η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης συνδυάζει, σε ένα πλήρως λειτουργικό περιβάλλον, τεχνολογίες όπως:

  • Υποδομές βασισμένες στο πρότυπο KNX για τον αυτοματισμό οικιών/κτιρίων
  • Οικιακά ρομπότ
  • Αισθητήρες BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth, IEEE 802.15.4.
  • Προηγμένους αλγορίθμους για υποβοήθηση ημερήσιων δραστηριοτήτων
  • Συνδυασμό ετερογενών συσκευών/τεχνολογιών
  • Συσκευές για Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG - Electroencephalogram) και Καρδιογράφημα (ECG - Electrocardiogram) με δυνατότητα ασύρματης (Bluetooth) μετάδοσης σημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Ετικέτες: η ομάδα μας