Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αυτόνομης Διαβίωσης με έλεγχο για

 • Φώτα, Θερμοκρασία, Υγρασία
 • Κατάστασης θυρών/παραθύρων
 • Συσκευές ήχου

Προφίλ προσωποποιημένης ενεργοποίησης

 • Ανάλογα με τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, υλοποιούνται προφίλ ενεργοποίησης για τον έλεγχο συσκευών και τη δημιουργία ενδείξεων/ενημερώσεων για την υποβοήθηση των τελικών χρηστών.

Εικονικές περιοχές ελέγχου (Geofencing)

 • Ορισμός εικονικών περιοχών ελέγχου (εντός και εκτός οικίας) και ενημέρωση στην περίπτωση παραβίασής τους.

 • Ambient Assisted Living Laboratory
 • Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αυτόνομης Διαβίωσης

  •Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αυτόνομης Διαβίωσης

 • Προφίλ προσωποποιημένης ενεργοποίησης

  Προφίλ προσωποποιημένης ενεργοποίησης

 • Εικονικές περιοχές ελέγχου (Geofencing)

  Εικονικές περιοχές ελέγχου (Geofencing)

 • Παρακολούθηση κατάστασης κίνησης

  Παρακολούθηση κατάστασης κίνησης

 • Παρακολούθηση, αναγνώριση και υποβοήθηση ημερήσιων δραστηριοτήτων

  Παρακολούθηση, αναγνώριση και υποβοήθηση ημερήσιων δραστηριοτήτων

 • Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

  Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

 • Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

  Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

 • Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αυτόνομης Διαβίωσης

  Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αυτόνομης Διαβίωσης

 • Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

  Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

 • Εικονικές περιοχές ελέγχου (Geofencing)

  Εικονικές περιοχές ελέγχου (Geofencing)

 • Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

  Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης

Παρακολούθηση κατάστασης κίνησης

 • Αναγνώριση προσωποποιημένων προτύπων κίνησης
 • Χρήση φορετών συσκευών/αισθητήρων
 • Χρήση ρομποτικών βοηθών

Παρακολούθηση, αναγνώριση και υποβοήθηση ημερήσιων δραστηριοτήτων (με σεβασμό στον ιδιωτικό βίο του ατόμου)

 • Οι ημερήσιες δραστηριότητες ενός ατόμου είναι συγκεκριμένες δραστηριότητες ρουτίνας που κάνει κάποιος/κάποια χωρίς να χρειάζεται βοήθεια π.χ. φαγητό, μπάνιο, πλύσιμο, μετακίνηση κλπ.

Παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας/άνεσης (ποιότητα διαβίωσης)

 • Κίνηση
 • Θερμοκρασία
 • Φώτα
 • Υγρασία
 • Παρακολούθηση CO2
 • Ενεργοποιητές πορτών

Ετικέτες: Υπηρεσίες που αναπτύσσουμε