Ερευνητικά Προγράμματα

Ορίζοντας 2020 RADIO

Ορίζοντας 2020 RADIO New

Ρομποτικοί βοηθοί σε περιβάλλοντα αυτόνομης διαβίωσης: Αποδοτικές, αξιόπιστες και δομημένες λύσεις για ανεξάρτητη γήρανση.
Ορίζοντας 2020 ARGO

Ορίζοντας 2020 ARGO

Παράλληλοποίηση WCET εφαρμογών για ετερογενείς παράλληλες αρχιτεκτονικές.
IKYDA 2016 IMAGINE

IKYDA 2016 IMAGINE

Ανάλυση και βελτιστοποίηση από άκρο-σε-άκρο αλγορίθμων που εκτελούνται σε υποδομές του διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ).
FP7 ARMOR

FP7 ARMOR

Προηγμένη πολυπαραμετρική παρακολούθηση και ανάλυση για τη διάγνωση και τη βέλτιστη διαχείριση της επιληψίας και συναφών εγκεφαλικών διαταραχών.
FP7 ALMA

FP7 ALMA

Παραλληλοποίηση προσανατολισμένη σε αρχιτεκτονικές υψηλής απόδοσης για ενσωματωμένα συστήματα με χρήση του Scilab.

Περιοχές έρευνας

ATLAS IoT/CPS

ATLAS IoT/CPS

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση της πλατφόρμας ATLAS για ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών
Διαχείριση οικιών / κτιρίων

Διαχείριση οικιών / κτιρίων

Σχεδιασμός ετερογενών συστημάτων διαχείρισης οικιών/κτιρίων
Ανάπτυξη επιταχυντών υλικού

Ανάπτυξη επιταχυντών υλικού

Ανάπτυξη επιταχυντών υλικού για απαιτητικές εφαρμογές παρακολούθησης και υποστήριξης ημερήσιων δραστηριοτήτων

Ετικέτες: Ερευνητικές δραστηριότητες